v slovenčine

Spoločnosť PremiumJob AG je poprednou sprostredkovateľskou agentúrou stálych pracovných miest a práce na dobu určitú pre lekárov a odborný zdravotnícky personál vo Švajčiarsku. Podporujeme vás pri hľadaní atraktívnych pozícií na klinikách, v ambulanciách, inštitútoch a iných pracovných miest v zdravotníckych zariadeniach vo Švajčiarsku.

Ste asistent lekára, odborný lekár, vrchný lekár, vedúci lekár alebo odborník v oblasti zdravotnej starostlivosti/zdravotná sestra a práve hľadáte novú výzvu v oblasti trvalej či dočasnej práce na pozícii zmluvného lekára alebo dočasného zamestnanca? Chceli by ste pritom pracovať vo Švajčiarsku, spoznať švajčiarsky systém zdravotníctva a nájsť možnosť, ako vstúpiť do švajčiarskeho systému práce? V súvislosti s vaším novým pracovným miestom vám radi poslúžime poradenstvom aj pomocou. V prípade záujmu vám radi odhalíme možné činnosti v rámci zastupovania a ponuky trvalého zamestnania, ktoré budú vyhovovať vašim želaniam a špecializácii. Naše služby sú pre vás bezplatné!

Spoločnosť PremiumJob AG sprostredkúva pracovné miesta pre lekárov, občanov členských štátov EÚ, ktorí absolvovali štúdium medicíny v niektorej z krajín EÚ. Spolupracujeme prakticky so všetkými švajčiarskymi nemocnicami, klinikami a rehabilitačnými klinikami. Aj v oblasti ambulancií a riešení následnej starostlivosti máme vytvorenú najlepšiu sieť. Informácie o živote a práci vo Švajčiarsku nájdete tu. Radi vám poskytneme pomoc s uznaním vašich diplomov (Spolkový úrad zdravotníctva/Švajčiarsky červený kríž – Uznávanie diplomov) a získaním pracovného povolenia a povolenia na pobyt vo Švajčiarsku.

Vaša agentúra osobných služieb pre ideálne zamestnanie na pozícii lekára či zdravotnej sestry vo Švajčiarsku! Okrem iného hľadáme lekárov v týchto špecializáciách: všeobecná medicína, interná medicína, chirurgia, anestézia, dermatológia, rádiológia, ortopédia, medicína pre deti a mládež (pediatria), psychiatria, oftalmológia, patológia, reumatológia.