in het nederlands

PremiumJob AG is een vooraanstaand bemiddelingskantoor voor artsen en medisch gespecialiseerd personeel in Zwitserland voor vaste en tijdelijke werving. We bieden ondersteuning bij de zoektocht naar aantrekkelijke banen in ziekenhuizen, praktijken, instellingen en andere jobs in medische instellingen in Zwitserland.

Bent u hulparts, gespecialiseerde arts, adjunct-geneesheer, hoofdarts, diensthoofd of gespecialiseerd verzorgend persoon / verpleegster en op zoek naar een uitdaging in vaste aanstelling of voor tijdelijke werkzaamheden, als gehonoreerd arts of tijdelijk werknemer? Daarbij wilt u in Zwitserland actief zijn, het Zwitserse gezondheidssysteem leren kennen en een instapmogelijkheid in het Zwitserse arbeidssysteem vinden? In verband met uw nieuwe job staan we u graag bij met raad en daad. Bij interesse tonen we u graag mogelijke vertegenwoordigingsactiviteiten en aanbiedingen voor vaste betrekkingen aan die bij uw wensen en specialisaties passen. Onze diensten zijn gratis voor u!

PremiumJob AG bemiddelt bij arbeidsplaatsen voor artsen die burger van een EU-land zijn en de opleiding tot arts in een EU-land voltooid hebben. We werken met praktisch alle Zwitserse hospitalen, ziekenhuizen en revalidatiecentra samen. Ook wat praktijken en opvolgingen betreft hebben we een uitstekend netwerk. Informatie over leven en werken in Zwitserland vindt u hier. We helpen u graag bij de erkenning van uw diploma‘s (Ministerie van gezondheid / Zwitsers Rood Kruis – diploma-erkenning) en bij het behalen van de werk- en verblijfvergunning in Zwitserland.

Uw personeelsdienstenagentschap voor de ideale job als arts of verpleegster in Zwitserland! We zoeken onder andere artsen voor de volgende specialisaties: algemene geneeskunde, interne geneeskunde, chirurgie, anesthesie, dermatologie, radiologie, orthopedie, kinder- en jeugdgeneeskunde (pediatrie), psychiatrie, oftalmologie, pathologie, reumatologie.