på norsk

PremiumJob AG er et ledende formidlingsbyrå for leger og medisinsk fagpersonell i Sveits, både for faste og midlertidige ansettelser. Vi hjelper deg i din søken etter attraktive stillinger på klinikker, legekontorer, institutter og andre jobber innen medisin i Sveits.

Er du assistentlege, allmennlege, spesialist, overlege eller sykepleier og på jakt etter en ny utfordring i en fast stilling eller et midlertidig arbeid? Da kan du rette blikket mot Sveits og finne en inngangsmulighet til arbeidsmarkedet der, og bli kjent med det sveitsiske helsevesenet. Og vi hjelper deg gjerne og gir deg råd angående din nye jobb. Dersom du er interessert, viser vi deg gjerne mulige vikaroppdrag og tilbud om en fast stilling som passer til dine ønsker og spesialiseringer. Våre tjenester er gratis for deg!

PremiumJob AG formidler arbeid for leger som er EU-borgere og som har fullført et medisinstudium i et EU-land. Vi samarbeider praktisk talt med alle sykehus, klinikker og rehabiliteringssentre i Sveits. Også når det gjelder praksis og oppfølging har vi et svært omfattende nettverk. Informasjon om det å bo og arbeide i Sveits finner du her. Vi hjelper deg også gjerne med godkjennelse av vitnemålene dine (Bundesamt für Gesundheit / Sveits’ Røde Kors – Godkjennelse av vitnemål) og med innhenting av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sveits.

Ditt rekrutteringsbyrå for den ideelle jobben som lege eller sykepleier i Sveits! Vi søker blant annet leger for følgende spesialiststillinger: Allmennmedisin, indremedisin, kirurgi, anestesi, dermatologi, radiologi, ortopedi, barne- og ungdomsmedisin (pediatri), psykiatri, oftalmologi, patologi, revmatologi.